JOIN OUR MAILING LIST

Join our mailing list to receive regular updates from our venues

Sign up

Y Consortiwm Cymraeg

Sefydlwyd Y Consortiwm Cymraeg, cydweithrediad newydd rhwng y cwmni theatr arobryn Theatr na nÓg, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Theatr Soar a Neuadd Les Ystradgynlais, gyda’r nod o gyd-gynnal theatr hygyrch o’r safon uchaf yn yr iaith Gymraeg. Yn ogystal, mae’r Consortiwm yn bwriadu cyflwyno rhaglen o gyfranogiadau fydd yn galluogi cymunedau i wella eu sgiliau iaith a hefyd i ymwneud â chelfyddydau a diwylliant ar eu stepen drws. Mae aelodau’r consortiwm wedi dod at ei gilydd er mwyn ailgynnau egni a gwerth y canolfannau perfformio yma a’u cymunedau.  

Roedd cynlluniau’r Consortiwm eisoes ar y gweill cyn dyfodiad pandemig Covid-19, ond wrth i’r  canolfannau diwylliannol orfod cau eu drysau, sylweddolodd aelodau’r Consortiwm bod yr angen am y fath ganolfannau hyd yn oed yn fwy difrifol - i sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg yn y cymoedd ac i gynnal eu cymunedau bywiog tu hwnt i Bandemig Covid.  

Am fwy o fanylion ynghylch ymuno â’r gweithgareddau fydd yn cyd-fynd a’r cynyrchiadau, e-bostiwch Carys Wehden ([email protected]). 

Shirley Valentine 

gan Willy Russell 

Cyfieithiad newydd i’r Gymraeg gan Manon Eames 

Cyfarwyddwr Geinor Styles Cynllunydd Jacob Hughes Cynllunydd Goleuo Cara Hood 

gyda Shelley Rees fel “Shirley” 

Ar daith ym mis Mawrth 2022 (manylion llawn a dyddiadau i’w cadarnhau) 

Dychweliad comedi aruthrol o waith awdur Blood Brothers ac Educating Rita - ond tro yma, wedi ei pherfformio yn y Gymraeg.  

Merthyr yn y 90au : mae Cool Cymru wedi glanio, ac i bobl ifanc mae bywyd o’r diwedd yn llawn cyffro, Catatonia y Stereophonics - ac alcopops.  

Nid felly i Shirley druan. I Shirley, mae bywyd a chyffro yn perthyn i’r gorffennol - ac mae’r  blynyddoedd treuliodd yn troedio yn ei rhigol, yn wraig tŷ difflach a di-nod, wedi rhoi tolc yn ei hyder a’i breuddwydion. Ond mae Shirley ar fin camu i fyd fydd yn trawsnewid ei bywyd yn gyfan gwbl. Ymunwch â hi wrth iddi ffarwelio â fformeica’r gegin a’i drwco am bythefnos o wyliau yng  Ngroeg : pythefnos fydd yn newid Shirley am byth.  

Shelley Rees (BBC Radio Cymru, Pobol Y Cwm) fydd yn serennu fel Shirley Valentine yn y gomedi ddisglair yma sydd yn siŵr o godi calon a chynnal ysbryd ar ôl caledi’r cyfnod clo. Yn addas i bawb o ddysgwyr i siaradwyr rhugl. Dewch gyda ffrind, dewch gyda chriw, i fwynhau anturiaethau Shirley a hedfan gyda hi ar ei thaith annisgwyl  i Baradwys - a bywyd newydd.  

 

A new collaboration, Y Consortiwm Cymraeg has been established by the award-winning Theatr na nÓg, Awen Cultural Trust, Theatr Soar and The Welfare Ystradgynlais to present high-quality accessible Welsh language theatre. Y Consortiwm Cymraeg also aims to produce a programme of participation for communities to improve their language skills and also engage in arts and culture on their doorstep. Together, we have joined forces to rekindle the vitality and value of live theatre venues to our communities.  

Y Consortiwm’s wheels were already in motion pre the COVID pandemic, but as cultural centres  locked down, we realised that the need for these creative hubs was even greater – to help safeguard the future of Welsh language in the valleys, and to support thriving communities beyond the Covid Pandemic. 

To find out more about how you can get involved with the engagement activities taking place alongside our productions email Carys Wehden ([email protected]). 

 

Shirley Valentine 

By Willy Russell 

A new Welsh language translation by Manon Eames 

Directed by Geinor Styles Design by Jacob Hughes Lighting Design by Cara Hood 

Starring Shelley Rees 

Touring March 2022 (full tour schedule to be announced) 

The hit comedy by the writer of Blood Brothers and Educating Rita is back. And this time it’s in Welsh.  

Merthyr in the 90s: Cool Cymru has landed and for the youngsters life has never been so good; it’s Stereophonics, Catatonia and alcopops all the way for them.  

Not for our Shirl. Shirley’s a girl who thinks her best days might be behind her, the years of drudgery and chips and egg have taken their toll. But Shirley’s about to take a leap into the unknown that will rock her world. Join her as she leaves her home for a fun-filled fortnight in Greece that will change her life forever. 

Starring Shelley Rees (BBC Radio Cymru, Pobol Y Cwm), Shirley Valentine is the life-enhancing, feelgood comedy that we all need right now. Suitable for learners, fluent Welsh speakers and anyone in between. Bring yourself, bring your friends, but above all bring your sense of humour and join Shirley Valentine on the holiday of a lifetime.

BACK TO TOP