Y Tri Diferyn Cyntaf

Y Tri Diferyn Cyntaf


Y Tri Diferyn Cyntaf

With regret, First Three Drops has been cancelled due to the weather forecast. Customers will be automatically refunded to the card used to purchase tickets. Apologies for any inconvenience and disappointment caused.

Oherwydd sefyllfa y tu hwnt i'n rheolaeth, mae'r digwyddiad wedi'i ganslo. Caiff cwsmeriaid eu had-dalu ar y cerdyn y defnyddion nhw i brynnu tocynnau. Ymddiheuriwn am unrhyw anghyfleustra.

Cwmni Theatr Taking Flight

Y Tri Diferyn Cyntaf

Cyfarwyddwyd ac ysgrifennwyd gan Elise Davison. Dyluniwyd gan Ruth Stringer.

Mae problem gan Ceridwen y wrach. Problem fawr sy’n galw am ddatrysiad mawr. Dim ond un peth wnaiff y tro… mae angen hud cryf iawn arni. Wrth I Ceridwen adael Gwion, ffrind gorau ei

mab, gyda’r dasg o droi’r TCP (Trwyth Cryf Pwysig) iddi am flwyddyn gyfan a diwrnod, all hi ddim dychmygu’r llanast fydd yn dilyn.

Mae First Three Drops yn stori ddoniol a hudolus, llawn bodau’n newid siĆ¢p, dewiniaeth di-ri, champau gwirion ac anturiaethau lu, gydag Iaith Arwyddion Prydain a disgrifiadau sain

integredig. Mae’n seiliedig ar chwedl Taliesin, gan Elis Gruffydd.

Mae First Three Drops yn addas ar gyfer rhai bach rhwng 2 a 9 oed a’u teuluoedd.

Wedi’i gyflwyno yn wreiddiol mewn cyd-gynhyrchiad gyda Theatrau RhCT.

Bryngarw Country Park

NOT ON SALE